Mặc áo đấu của NFL và ủng hộ đội bóng yêu thích của bạn

Bản nháp của bạn có thể phụ thuộc vào loại tổ chức bạn đã thành lập. Một số tổ chức chỉ tổ chức một bản phác thảo sơ bộ khi ban đầu thành lập tổ chức cũng như sau đó cho những người mới làm quen sau đó. Không có vấn đề gì, khi thành lập ban đầu tổ chức của bạn, bạn chắc chắn sẽ yêu cầu có một bản nháp để chọn người chơi.

Nhiều cá nhân; tuy nhiên, hãy quyết định đăng ký với một tổ chức nguyên quang hai bình thường nhỏ chỉ để trải nghiệm trò chơi điện tử thú vị. Các tổ chức như vậy thường được sắp xếp với các cộng sự, bạn bè tốt hoặc các thành viên trong gia đình. Nếu bạn đang soạn thảo tổ chức ban đầu của mình, điều quan trọng cần lưu ý là thực sự không có cách nào tốt nhất hoặc không chính xác để làm điều đó vì điểm quan trọng nhất là phải có sự thú vị.

Bạn chắc chắn cũng sẽ yêu cầu xác định dựa trên một ủy viên. Toàn bộ ý tưởng cũng phải được đưa vào tùy chọn của ủy viên của bạn, vì nhiệm vụ này rất cần thiết cho sự thành công của tổ chức của bạn. Anh ta, hoặc cô ta, chắc chắn sẽ phải trả phí cho những điểm như bản nháp, xây dựng trò chơi điện tử, thành lập tổ chức, v.v.

Khi thiết lập chu kỳ kinh nguyệt bình thường của bạn, hãy cố gắng chuẩn bị cho khoảng mười ba trò chơi điện tử. Hãy nhớ rằng điều này đang bỏ qua các trận playoffs của bạn, thường sẽ kéo dài thêm một hoặc 3 tuần nữa. Nguyên tắc cơ bản là thời gian của bạn không kéo dài hơn thời gian NFL bình thường.

Chắc chắn sẽ cần có các nhóm tham gia để thành lập một tổ chức. Số lượng nhóm bạn có trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ tùy thuộc vào bạn cũng như những gì được cung cấp trong khu vực của bạn; Tuy nhiên, hãy chắc chắn đưa ra một số ý tưởng vững chắc cho số lượng nhóm trong tổ chức của bạn vì thực tế là nó có thể rất cần thiết. Ngoài ra, một vài nhóm trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ hạ thấp mức độ của các đối thủ cạnh tranh trong khi rất nhiều nhóm chắc chắn sẽ gây khó khăn cho mỗi chủ sở hữu trong việc tìm kiếm đủ các game thủ xuất sắc. Số lượng phòng ban có thể phụ thuộc vào số lượng nhóm trong tổ chức của bạn. Một số tổ chức chỉ tổ chức một bản phác thảo sơ bộ khi ban đầu thành lập tổ chức cũng như sau đó cho những người mới làm quen sau đó.

Mặc dù có nhiều nhóm bạn chọn, nhưng những nhóm đó chắc chắn sẽ yêu cầu được chia thành các phòng ban. Sự đa dạng của các phòng ban có thể phụ thuộc vào nhiều nhóm khác nhau trong tổ chức của bạn. Nhiều cá nhân; Tuy nhiên, hãy xác định vị trí 3 chức năng bị phạt.

Số lượng nhóm bạn có trong tổ chức của mình chắc chắn sẽ tùy thuộc vào bạn và cả những gì sẵn có trong khu vực của bạn; Tuy nhiên, hãy chắc chắn cung cấp một số ý tưởng vững chắc cho số lượng nhóm trong tổ chức của bạn do thực tế là nó có thể đặc biệt quan trọng. Ngoài ra, một vài nhóm trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ hạ thấp mức độ của các đối thủ cạnh tranh trong khi nhiều nhóm chắc chắn sẽ khiến mỗi chủ sở hữu khó xác định được đủ những game thủ giỏi.